Ихтисосҳо дар КОЛЛЕҶИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИЯВИИ БА НОМИ П.БӮЙДОҚОВ

2-030131 “Таълими мусиқй” 2-230101- “Рӯзноманигорӣ”
2-230131-“Китобшиносй ва китобхонашиносй”  2-260201 — “Мененҷменти соҳаи маданияти ҷамъиятӣ ”
2-18010103-“Эҷодиёти бадеии халқ (фолклор”

     Ихтисосҳои мазкур асосан дар заминаи хатми таҳсилоти умумии асосй (синфи 9) ва аз рӯи заминаҳои хатми таҳсилоти умумии асосй ва миёнаи умумй ба роҳ монда шудааст.